Od 2005 r. świadczymy usługi na rzecz spółek
•       Prowadzenie ksiąg rachunkowych
•       Sporządzanie deklaracji podatkowych
•       Prowadzenie ewidencji podatkowych
•       Sporządzanie rozliczeń podatkowych
•       Prowadzenie kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS
•       Sporządzanie sprawozdań do NBP
•       Sporządzanie sprawozdań statystycznych
•       Sporządzanie sprawozdań zarządczych
•       Obsługa informatyczna systemów księgowych
•       Szkolenia pracowników
 

Gwarancja jakości i bezpieczeństwa
•       Certyfikaty Ministerstwa Finansów uprawniające do
         wykonywania czynności z zakresu usługowego
         prowadzenia ksiąg rachunkowych
•       Ubezpieczenia OC
 

Posiadamy doświadczenie  w zakresie ewidencji transakcji
•       Eksport i import
•       WDT i WNT
•       Obrót dewizowy
•       Gospodarka magazynowa
•       Rozliczanie produkcji
•       Zróżnicowane formy wynagradzania
•       Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi