1.     Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych w standardzie:
        Kwota               - od 1 000,00 zł (do 200 dowodów księgowych) + 3,00 zł za każdy następny dowód księgowy
        Częstotliwość   - Opłata miesięczna, płatna za miesiąc z dołu.


2.     Wynagrodzenie z tytułu usług archiwizacji dokumentów:

        Kwota               - 2,30 zł  za jeden karton
        Częstotliwość   - Opłata miesięczna, płatna za miesiąc z dołu.


3.     Wynagrodzenie z tytułu sporządzenia zamknięcia rocznego:

        Kwota               - 1/12 wynagrodzenia rocznego
        Częstotliwość   - Opłata płatna raz w roku.


4.     Wynagrodzenie z tytułu prowadzenia kadr i płac:
        Kwota               - 34,00 zł za 1 osobę
        Częstotliwość   - Opłata miesięczna, płatna za miesiąc z dołu.


Stawki wynagrodzenia ustalone są w wartości netto.


Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.